Over ons

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor zorg regelen de rechten en plichten van u en van uw zorgaanbieder. De algemene voorwaarden zijn gemaakt onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER) door ActiZ, BTN, NPCF, LOC Zeggenschap in zorg en de Consumentenbond. Proteion is lid van ActiZ en past de algemene voorwaarden voor zorg toe.

Verschil in voorwaarden VVT en Wmo
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen cliënten en zorgorganisaties die zorg leveren in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg, met uitzondering van de contracten bij levering van Wmo-producten waarvoor een indicatie van de gemeente nodig is.

Downloads
Onderstaand kunt u de van toepassing zijnde voorwaarden downloaden.

Algemene voorwaarden bij zorg- en dienstverleningsovereenkomst (Versie 1)

Bijzondere module ZZP

Bijzondere module MPT en VPT

Bijzondere Module en addendum Wijkverpleging