Over ons

Medezeggenschap cliënten

Binnen de zorg in Nederland is het sinds 2018 verplicht om medezeggenschap van de cliënten te waarborgen. Wij als PZL vinden het belangrijk dat alle cliënten op de hoogte zijn en kunnen meepraten over wat PZL doet en besluit. Die besluiten worden ook overlegt met onze Raad van Commissarissen en onze Ondernemingsraad.

Per 2023 gaan wij starten om 2 maal per jaar een familieavond gecombineerd met een thema avond te organiseren.

Wij als PZL zullen zaken met u delen die binnen de organisatie spelen en die op dat moment relevant zijn. Ook willen wij elke bijeenkomst een thema bespreken, denk hierbij aan omgaan met dementie, belevingsgericht zorg maar ook aan kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg nu en in de toekomst.

Op deze avonden is er natuurlijk ook voldoende ruimte om zaken te bespreken die u als cliënt of als contactpersoon bezig houdt. Daarnaast is het ook een ideaal moment om van elkaar te leren en te praten met andere betrokkenen over hun ervaringen.

Wij hopen dat vele gebruik zullen maken van deze vorm van betrokkenheid/medezeggenschap en dat wij op deze manier allen een stem kunnen geven binnen onze prachtige organisatie.