Over ons

Missie, visie en kernwaarden

Missie
Het doel van PZL is het faciliteren van een omgeving die zo veel mogelijk aansluit op het leefmodel van de individuele cliënten, zodat ze hun leven zo veel als mogelijk op de door hen gewenste wijze kunnen voortzetten. We streven naar een klantgerichte benadering en behandeling. Mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt vormen te allen tijde het uitgangspunt.

Visie
De vraag van de cliënt is het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever die zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert en de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn of haar eigen leven. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de individuele cliënten en hun sociale netwerk. Desgewenst ondersteunen we, in samenspraak met familie en relaties, de cliënt hierbij. Daar zijn vanzelfsprekend professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers voor nodig. PZL wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn (gast)vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid.

(Gast)vrijheid
Ieder cliënt heeft het recht zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in alle zorg- en dienstverlening voorop. De cliënt voelt zich thuis en wordt op hartelijke en respectvolle wijze benaderd.

Gelijkwaardigheid
Iedere cliënt wordt met respect voor zijn of haar opvattingen benaderd.

Verbondenheid
Het belang van het sociale netwerk van de cliënt voor zijn of haar welzijn wordt onderkend.

Missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen.

  • Eigen regie door de cliënt staat voorop. We richten ons op de instandhouding of verbetering van het evenwicht tussen de cliënt en zijn of haar sociale netwerk en omgeving.
  • We leveren maatwerk op basis van de vraag van de cliënt.
  • We helpen de cliënt op weg naar de juiste zorg.
  • Cliënten ervaren de betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers.
  • Deskundigheid en professionaliteit van de zorgverleners voldoen aan de eisen van deze tijd.
  • We bieden kwalitatief goede zorg en keuzevrijheid in een aangename omgeving.