Over ons

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader schrijft voor dat de personeelssamenstelling van de verpleeghuiszorg op de website wordt gepubliceerd. Onderstaande personeelssamenstelling van PZL en Proteion Looiwinkel heeft peildatum 01-10-2023.

Verdeling gediplomeerde zorgverleners / leerlingen over functies en niveaus.

NIVO PZL Looiwinkel
HBO verpleegkundige/nivo 5 1,89 FTE 1,00 FTE
MBO verpleegkundige/ nivo 4 5,12 FTE 1,34 FTE
Verzorgende IG/nivo 3 8,7 FTE 9,88 FTE
Activiteitenbeg nivo 3 2,14 FTE 1,63 FTE
Helpende nivo 2 5,01 FTE 2,56 FTE
Gastvrouw 1,45 FTE 1,2 FTE
Fasclititair 1,6 FTE 1,45 FTE
Zorgondersteuners 1,1 FTE
Verzuimcoach 0,44 FTE
Management 2,0 FTE

Totaal 48,5 FTE

Verzuim 2023 5,7%
Instroom 4,2 FTE
Uitstroom 3,3 FTE

Ratio personele kosten versus opbrengsten 0,80