Zorgcentrum Looiwinkel

Unieke kleinschalige woonvorm met verpleging en verzorging en voor mensen met dementie

Zorgcentrum Looiwinkel is een kleinschalig woon-zorgcomplex voor mensen die afhankelijk zijn van verpleging en verzorging en voor mensen met alzheimer die in het dagelijkse leven structuur, begeleiding en persoonsgerichte zorg nodig hebben.

Tevens beschikt Looiwinkel over twee kamers die zowel als tijdelijk verblijf als logeerplek kunnen dienen.

Het unieke van zorgcentrum Looiwinkel is dat het een verlengde is van thuis; kleinschalig, maatwerk en een-op-eenbegeleiding. Kortom, korte lijnen voor de bewoner en familie.

Lage overhead, dus meer en flexibeler personeel

Contact?

Klik op de link om huisvesting bij Looiwinkel aan te vragen. Roger Bekkers, binnen PZL verantwoordelijk voor alle zaken die met huisvesting te maken hebben, neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. Vanzelfsprekend kunt u ook telefonisch contact opnemen of mailen.